Network Menu

Välkommen till SWEA OAME

Du har landat på SWEA-regionen OAMEs, hemsida. Här kan du hitta mer information om vad OAME egentligen har för sig.

CBheadJag heter Cecilia Browning och jag är ny ordförande i SWEA OAME sedan 2014. Min uppgift är att leda styrelsearbetet för SWEA-regionen som representerar östra Amerika, dvs Atlanta, Boston, New Jersey, New York, North Carolina, Philadelphia, Virginia Beach och Washington DC.  Vår grupp för tillsammans OAMEs talan i SWEA International.

Regionstyrelsen ansvarar för att SWEAs stadgar och regionekonomi följs. En annan viktig uppgift är att utbyta idéer och tips som främjar avdelningarnas utveckling, regionen och SWEA globalt.

Regionordföranden är vald av SWEAs medlemmar i två steg: först väljer medlemmarna i en avdelning sin styrelse, sedan väljer avdelningsstyrelsen i regionen sin regionordförande.

En regionordförande är inte endast ordförande i en region. Hennes viktigaste uppgift är som styrelsemedlem i den internationella styrelsen. Hon är länken mellan avdelningsstyrelsen och SWEA International och hon lyssnar till sin region för att sedan föra dess talan i den internationella styrelsen. I SWEA Internationals styrelse måste hon fatta beslut som i första hand gagnar den globala verksamheten och är i linje med föreningens stadgar.

Cecilia Browning

Läs mer om regionindelningen och var avdelningarna hittas här. >>